Przeczytaj

Polityka prywatności.

banner

1. Dane osobowe klientów HitMe.pl będą przetwarzane przez HitMe.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), a także z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str. 1) – zwane dalej RODO (stosowane wraz z nowymi przepisami krajowymi od 25.05.2018 r.).
2. Administratorem danych osobowych klientów jest HitMe.pl – Marek Bajerski z siedzibą przy ul. Wiczlińska 34, 81-578 Gdynia, NIP: 879-248-70-67, REGON: 340405340, zwany w dalszej części Polityki Prywatności jako HitMe.pl.
3. Użytkownikiem HitMe.pl jest każda osoba, klient, który zdecydował się na zakup usługi świadczonej przez HitMe.pl.
4. Celem przetwarzania i wykorzystania danych przez HitMe.pl jest:
a) umożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług i ich realizacji przez HitMe.pl, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym obsługa zgłoszeń mailowych, przez panel klienta oraz analiza statystyczna prowadzona przez HitMe.pl;
b) realizacja wysyłki newslettera, jeżeli Użytkownik wyraził odrębną zgodę na wykorzystanie danych w celach marketingowych i na otrzymywanie newslettera, przy czym Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z opcji otrzymywania tego typu wiadomości;
c) marketing – w celu lepszego dopasowania reklam do preferencji Użytkowniów,
5. HitMe.pl ma prawo do przekazywania danych swoich Użytkowników w sytuacjach, kiedy będzie to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem oraz realizacji zobowiązań ciążących na HitMe.pl. HitMe.pl będzie w takiej sytuacji przekazywać dane osobowe:
a) osobom upoważnionym przez HitMe.pl do obsługi Użytkownika i realizacji dla niego usług;
b) partnerom HitMe.pl, z którymi HitMe.pl realizuje usługi dla Użytkownika, np. współpracownikom,
rejestratorom domen, wystawcom certyfikatów, itp.;
c) organom publicznym, które na mocy prawa mogą żądać od HitMe.pl wydania danych osobowych
Użytkownika;
d) bankom i jednostkom realizującym płatności online dla HitMe.pl.
6. Dane Użytkowników będą przechowywane przez HitMe.pl przez cały okres trwania umowy z Hitme.pl i okres świadczenia przez HitMe.pl usługi na rzecz Użytkownika HitMe.pl.
Ponadto dane Użytkownika będą przechowywane przez HitMe.pl ze względu na obowiązki księgowe i podatkowe przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
7. HitMe.pl stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesami przetwarzania danych w celu ich ochrony. Przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
8. Prawa Użytkownika HitMe.pl:
a) uzyskanie informacji, w jakim zakresie i w jaki sposób HitMe.pl przetwarza dane Użytkownika, (dostępne w panelu klienta, w zakładce „konto”),
b) uzyskanie przez Użytkownika od HitMe.pl kopii jego danych osobowych,(dostępne w panelu klienta, w zakładce „konto”),
c) edycja, kontrola i uzupełnianie danych oraz ich usunięcie (jeżeli nie ma podstaw prawnych do tego
działania),
d) wycofanie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika w każdym momencie,
e) w przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że przetwarzane przez HitMe.pl dane naruszają jego
prawa, Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z HitMe.pl w celu wyjaśnienia,
f) Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO z
siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie przez HitMe.pl danych osobowych narusza przepis o ochronie danych osobowych. Ciasteczka „Cookies”
Ciasteczka (ang. cookies) to zbiór niewielkich informacji wysyłanych i zapisywanych na urządzeniu użytkownika. Używane są w celu dostosowania strony, panelu, usług oferowanych przez HitMe.pl do preferencji użytkownika, gromadzenia danych statystycznych, utrzymywania sesji po zalogowaniu do panelu. Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies:
– sesyjne (tymczasowe) – utrzymujące sesje użytkownika do rozmowy „livechatu” oraz do podtrzymywania sesji w czasie pracy użytkownika w panelu do czasu wylogowania,
– stałe – utrzymywane przez określony czas, który określony jest w pliku cookies.
Użytkownik w każdej chwili może ręcznie usunąć pliki cookies w swojej przeglądarce. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki, aby nie akceptowała ciasteczek lub informowała indywidualnie czy takie ciasteczko zaakceptować. Informacje jak tego dokonać dostępne są w opcji pomocy przeglądarki w sekcji ciasteczka „cookies”. Poziom zabezpieczeń i niestandardowych ustawień plików cookies może znacząco wpłynąć na działanie stron HitMe.pl, strefy klienta oraz paneli usług aż do całkowitego zablokowania ich funkcjonalności. Aby prawidłowo korzystać ze strony i usług HitMe.pl wymagana jest akceptacja plików cookies.

Bezpieczeństwo danych i logowanie.

Posiadamy bardzo restrykcyjną politykę bezpieczeństwa, dlatego analizowany jest ruch wychodzący i przychodzący pod kątem zagrożeń płynących z sieci. Dodatkowo monitorowane jest każde logowanie (autoryzowane i nieautoryzowane) do panelu usług i strefy klienta. Wszelkie logowania są zabezpieczone poprzez szyfrowane połączenia SSL i autoryzowany certyfikat.

logo onapp
logo magicspam
logo litespeed