Zgłoszenie

SPAM Raport

Walka ze SPAMem na każdym froncie! Przyczyń się do utrzymania ruchu pocztowego w czystości.

banner Spam Abuse zgłoszenie

HitMe.pl pracuje ciężko aby utrzymać ruch pocztowy w czystości.

Jednak pomimo naszych najlepszych starań spam czasami przedostaje się przez nasze zabezpieczenia. Jeśli zauważysz spam wysłany przez klienta HitMe.pl, zgłoś to naszemu zespołowi, wysyłając go na podany poniżej adres e-mail.

Nasi administratorzy będą mogli szybciej przetworzyć Twoją próbkę spamu, jeśli podasz nam pełne nagłówki wiadomości e-mail zawierającej problem.

Przykładowy pełny nagłówek:

Return-Path: xclamav@hitme.pl
Delivered-To: twoj@e-mail.pl
Received: from serwer.hitme.pl
  by serwer.hitme.pl with LMTP
  id SlqAHPOloF8qPAAAOgG93A
  (envelope-from xclamav@hitme.pl)
  for twoj@e-mail.pl; Tue, 03 Nov 2020 01:36:03 +0100
Return-path: xclamav@hitme.pl
Envelope-to: twoj@e-mail.pl
Delivery-date: Tue, 03 Nov 2020 01:36:03 +0100
Received: from root by serwer.hitme.pl with local (Exim 4.94)
  (envelope-from xclamav@hitme.pl)
  id 1kZkIt-0004Z5-7y; Tue, 03 Nov 2020 01:36:03 +0100
Date: Tue, 03 Nov 2020 01:36:03 +0100
From: xclamav@hitme.pl
To: twoj@e-mail.pl
Subject: [OK] serwer.hitme.pl - Raport skanowania ClamAV
Cc: xadmin@hitme.pl
Message-ID: 5fa0a5f3.zxKKutjHX5lp9zei%clamav@hitme.pl
User-Agent: Heirloom mailx 12.5 7/5/10
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Zgłoszenie SPAM – to proste!

Wyślij zgłoszenie SPAM w wiadomości e-mail. Doklej do treści lub załącznika nagłówki. Wiadomość wyślij na adres abuse na hitme kropka pl

logo onapp
logo magicspam
logo litespeed